Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2021 postitused

Tuleviku Metsafirmad | Metsa ABC

Kujutis
Metsad võivad üha enam olla aluseks pikaajalisele majanduslikule elujõulisusele. Sellised ettevõtted nagu MetsaABC, kes seda tunnistavad, võivad olla kasulikud nende endi jaoks, tagades samas ka metsade säilimise. MetsaABC tegeleb metsa müügi ja ostmisega metsaomanikelt ning pakub ka igasuguseid metsaomanikega seotud teenuseid. Industrialiseerimine on viimase 150 aasta jooksul maksma läinud. Metsi on kasvavate majanduslike ja riiklike huvide huvides liiga sageli hävitatud. Metsadel on tulevikus potentsiaal saada jätkusuutliku majanduse selgrooks, pakkudes mitmekesist valikut taastuvaid tooteid ja teenuseid. Tulevased metsaettevõtted näevad seda potentsiaali, kasutavad seda ära ja kasutavad seda oma kasumi suurendamiseks, tagades samas ka metsade elamise ja õitsengu. Kliimamuutused, rahvastiku suurenemine ja pidevalt suurenev nõudlus toidu, energia, vee ja muude ressursside järele muudavad seda, kuidas maailm vaateid ja puid väärtustab. Kujundatakse uut tüüpi ettevõtet, metsateenuste är

Kuidas Areneb Metsa Väärtus | Metsa ABC

Kujutis
Metsaomanikud puutuvad sageli kokku metsaostuettevõtete kuulutustega, mis lubavad 20 000 eurot hektari kohta, samas kui tõelised hinnaettepanekud on taotluse korral mõnikord poole madalamad. Mis siis määrab metsa tõelise väärtuse ja kes saab nimetatud 20 000 eurot? Esiteks on metsaostja mures metsa vanuse pärast Iga metsaostja soovib ostetud metsa majandada. Kui seda saab teha mitte liiga kauges tulevikus, on ka ostuhind odavam. Keegi ei taha oma raskelt teenitud raha aastakümneteks metsa matta, hoolimata sellest, kui ahvatlevad müüja fraasid, näiteks "mets on investeering tulevikku". Iga metsaettevõtte, nagu iga teise mõistliku ettevõtte eesmärk on teenida kasumit. Metsa vanus määrab esialgu, kas mets on raiumiseks piisavalt küps. Tuleb märkida, et sama puuliigi mahakukkumise vanus varieerub sõltuvalt mullakvaliteedist, samuti on võimalik teha lageraiet, kui puu saavutab raiumiseks vajaliku läbimõõdu enne täisealiseks saamist. Mida suurem on metsast saadav tulu, seda lähemal

Säästev Metsamajandus | Metsa ABC

Kujutis
  Lihtsamalt öeldes, ilma metsata ei saa inimesed sellel planeedil areneda. Mõnes mõttes on need Maa kopsud, mis võtavad atmosfäärist süsinikdioksiidi ja toodavad vahetuseks vajalikku hapnikku. Metsad aitavad globaalset kliimat kontrollida ka süsiniku salvestamise kaudu, neelates ligi 40% inimese tekitatud fossiilkütustest. MetsaABC on Eestis asuv metsa ülestöötamise ja majandamise ettevõte, mis tegeleb metsa ost -müügiga. Metsad pakuvad ka toiduvalmistamiseks ja kütmiseks kütust, ravimtaimi, toitu, eluslooduse elupaika, puhast vett, vaimseid ja kultuurilisi vaatamisväärsusi ning paljude jaoks ka sissetulekuallikat. Ligi 1,6 miljardit inimest toetub oma elus metsaressurssidele, neist 1,2 miljardit kasutab puid toidu ja raha tootmiseks. Vaatamata kõigele, mida metsad meile pakuvad, ohverdatakse need siiski meie jätkusuutmatule tarbimisele. Kaotame aastas 32 miljonit aakrit (13 miljonit hektarit) ehk 60 aakrit minutis, mis on 26 korda suurem kui Suur kanjon. Praegu vajame ressursside tä

Mis On Metsade Eelised? | Metsa ABC

Kujutis
  Mets on paks väli või dünaamiline ökosüsteem, mis sisaldab erinevaid eluvorme ja on rikas elurikkuse poolest. Ümbruskonna kliimat reguleerivad puud, mis mõjutab metsas elavaid taimi ja loomi. MetsaABC pakub oma teenust kasvava metsa ost miseks ettemääratud hinnaga või metsamaterjaliga. Metsad, mis on kõige olulisemad loodusvarad, hõivavad üle 31% planeedi maismaast, pakkudes elu jätkusuutlikkuse tagamiseks elutähtsaid ökoloogilisi struktuure. Metsad rahuldavad peaaegu kõik meie elulised vajadused. Kõigest, mida me tarbime, milles elame ja mida kanname, sõltume isegi metsast, sõltuvalt metsadest. Metsadel on inimelus palju eeliseid, mis muudavad meie elu lihtsamaks. Metsade eelised Puhas õhk: Metsad on ainsad kohad, kus saate hingata ohutut ja puhast õhku. Ükski õhupuhasti ega konditsioneer ei jõua metsade töö tegemisele ligilähedalegi. Puud neelavad õhus mürgiseid gaase, nagu vääveldioksiid ja süsinikoksiid, ning hoiavad neid oma lehtedes ja koores, vabastades selle käigus hapnikku

Metsamajanduse küsimused | Metsa ABC

Kujutis
Metsamajandamine on metsa hooldamise ja kasutamise strateegiate kavandamise ja kehtestamise meetod, et saavutada konkreetseid looduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi eesmärke. See hõlmab nii loodusliku kui ka haritava metsa majandamise administratiivseid, fiskaalseid, õiguslikke, sotsiaalseid, tehnoloogilisi ja teaduslikke tahke. MetsaABC on Eestis asuv metsamajandamise ja ülestöötamise ettevõte, mis tegeleb kasvava metsa müük ja muude metsadega seotud teenustega. Toitu, peavarju, eluslooduse elupaika, puitu ja igapäevaseid tarbeesemeid, sealhulgas meditsiinilisi koostisosi ja paberit, pakuvad kõik metsad. Metsad kui keskne seos atmosfääri, geosfääri ja hüdrosfääri vahel mängivad olulist rolli Maa süsinikdioksiidi tarnimise ja kaubanduse juhtimisel. Troopilistes vihmametsades elab tegelikult tohutult erinevaid liike, kes suudavad paremini kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega ja jäävad seetõttu ellu kui monokultuurilised metsad. See mitmekesisus toimib ka koduks er

How Many Forests Did The World Lose Every Year? | Metsa ABC

Kujutis
  Paljud inimesed peavad keskkonnaprobleeme uueks nähtuseks: inimkonna kiire bioloogilise mitmekesisuse ja elupaikade halvenemine elanikkonna kiire kasvu ja suurenenud tarbimise tagajärjel. Teatud probleemide, näiteks kliimamuutuste puhul kehtib see. Kuid see ei kehti metsade hävitamise puhul. Inimesed on sajandeid puid raiunud. MetsaABC on Eestis tegutsev metsa ülestöötamise ja metsamajandamise ettevõte, mis töötab metsaomanikele ka metsa ost   ja müügiga. Metsade hävitamine ei ole sama, mis elupaikade vähenemine, mis arvutab metsade hävitamise koos aja jooksul teatavate metsahüvedega. Alates 2010. aastast on maailma puud kaotanud keskmiselt 4,7 miljonit hektarit aastas. Metsaraie määr oli seevastu tunduvalt kõrgem. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel raiutakse igal aastal 10 miljonit hektarit maad. Igal aastal uurib Maavarade Instituut kõige värskemat statistikat selle kohta, kui suur osa maailma metsakattest eelmisel kalendriaastal hävis. Prognoosid aastaks 202

Why forest management is necessary | Metsa ABC

Kujutis
  Forest needs sustainable management and sustainable procurement. Forests are cut on a rapid note to meet the demands of paper-based products hence forests are affected by wood production.  Forest land can change drastically after logging. It may be redesigned for tree production in a way that is significantly different from the forests that would naturally occur. Ultimately pushed forest to convert that prevents trees from growing back naturally. This article addresses some of the greatest challenges our forests face, such as land-use change, forest fires, invasive pests, and climate change. With the rapid climate change gathering pace and the world’s population rising, effective and efficient forest management is crucial to consider. Forests provide vital environmental aids like climate regulation, soil protection, temperature control, and water management.  Healthy forests also produce food and raw materials ultimately supporting economies and people. Man-Made climate change result

Mis on harvendamine ja pügamine? Metsa ABC

Kujutis
  Hõrenemine on põllumajanduslik termin, mis viitab mõnede taimede või taimeosade eemaldamisele, et teised saaksid areneda. Pügamine on taimeosade, näiteks varte, pungade või juurte valikuline eemaldamine metsamajandamise osana.  Harvendusraie  on metsa puude lõikamine valikuliselt, et parandada järelejäänud puude kasvukiirust või tervist. Puud, mis on ülerahvastatud, seisavad naabrite ees.  Metsa hooldus  Tuleks saavutada hõrenemine, et muuta puistu vastupidavamaks keskkonnastressoritele, nagu põud, putukate nakatumine, liigne kuumus või kulutuli. Metsaistandikus on puu harvendamiseks viis meetodit: altpoolt harvendamine, ülevalt harvendamine, läbimõõt, geomeetriline harvendamine ja vaba harvendamine. Kärpimine on oksakr a ega tasapinnaliste okste eemaldamine seisvalt puult ja seda võiks mõista võsalõikena. Lõikamine toimub erinevatel põhjustel, sealhulgas kaitse, puu tervise või välimuse parandamine ja turuväärtuse suurendamine. Puude pügamine on üks tulusamaid ravimeetodeid, mida sa

Millised on metsa erinevad kasutusalad?

Kujutis
  Mis on mets? Mets on dünaamiline ökosüsteem, mis koosneb peamiselt puudest, mis toimivad barjäärina maa ja mitmesuguste eluvormide vahel. Puud aitavad luua spetsiaalse ökosüsteemi, mis mõjutab metsas elavate loomade ja taimede tüüpe. Puud mängivad kliimas otsustavat rolli. Nad puhastavad õhku, hoiavad seda kuumadel päevadel jahedana, hoiavad öösel sooja ja on suurepärased heli neelajad. Metsamajandamine on suur ülesanne, mis vajab nõuetekohast hooldamist ja hooldamist, seetõttu pakuvad mõned ettevõtted, näiteks MetsaABC, Harvendusraie , metsa majandamise ja metsa ülestöötamise teenuseid. MetsaABC,  Metsa Hooldus , on Eesti metsa ülestöötamise ettevõte, mis pakub metsa majandamise ja metsa ülestöötamise teenuseid koos metsa müügi ja metsaomanike metsaostudega. Metsa kasutusviisid M e tsad on planeedi üks olulisemaid loodusvarasid. Metsad katavad maailma nagu roheline tekk, mis mitte ainult ei loo lugematul hulgal materiaalset toodet, vaid pakub ka mitmesuguseid elutähtsaid keskkonnate