Postitused

Kuvatud on postitused sildiga Harvendusraie Raiejäätmete müük Raiejäätmete ost Võsa müük

Shelterwoodi lõikamine: eelised ja puudused | Metsa ABC

Kujutis
Turberaedusüsteem on metsahooldus - ja majandamispraktika, mis hõlmab puude mahavõtmist järjestikuste raiete käigus, et luua uus puistu olemasolevate puude kaitse alla. See väldib perioode, mil puuduvad puud, mis varjavad ja kaitsevad mulda, vastupidiselt lageraiele, ning vähendab seeläbi ohte. Seetõttu on mägimetsades selline lähenemine paljutõotav. See vajab aga kulukamat puidu ülestöötamist kui lageraie ja see nõuab ettevaatlikku raiet, et vältida jääkpuistu ja uuenemise kahjustamist, eriti järskudel nõlvadel. Turberaied destabiliseerivad puistu, kui üksikud puud kaitsemetsas on tundlikud tuulekahjustuste suhtes. Alles siis, kui regeneratsioon on kaitsva toime säilitamiseks piisavalt küpsenud, võib teha lõpliku lõike. Lihtsamalt öeldes on metsakasvatus üksikute puude kasvualade haldamine puid uuendavate ja ruumistavate töötluste abil. Puid saab laotada üksteisest laiali, et moodustada lagedaid puistuid, millel on rohkem alusmetsa arengut ja suuremaid puid, millel on suured oksad, võ

Eesti metsanduspoliitika analüüsimine – 2. osa

Kujutis
  Küttepuitu mittepõllumajanduslikul maal oleme Eesti metsapoliitikast lähtuvalt analüüsinud juba oma eelmises artiklis . Käesolevas artiklis käsitleme täiendavaid metsastamiskaalutlusi ja lahendusi vajavaid probleeme. MetsaABC on Eesti metsafirma, mis pakub Metsa hooldus ja majandamist koos metsa müük ja metsaomanikelt ostmisega. Metsastamise kaalutlused Riikliku Metsandusameti süsteem laienes 1995. aastal ja see viidi turule järgmiselt: Ameerika Ühendriikides on kuus miljonit noort kuusepuud. Kokku loodetakse istutada 3 miljonit männiistikut. Lehtpuud (100 000–150 000) Kokku 10 miljonit puud on 164 puukooli 300 hektaril, millest 1/3 ei ole kasutusel. Need puukoolid võiksid toota kaks korda rohkem puid kui praegu ehk 20 miljonit puud. Dekoratiivpuude ja -põõsaste kasvatamine on erapuukoolide peamine tegevusala. Näiteks palgati põllumehed 1995. aastal istutama 70 000 puud, mis moodustas vähem kui 1% riiklike puukoolide istutatud puude koguarvust. Eesti Metsakasvatuskeskuse hinnangul

Metsapuude eduka langetamise sammud | Metsa ABC

Kujutis
Puude langetamisel on oluline kasutada õigeid protseduure. Mitte ainult turvalise töökeskkonna tagamiseks, vaid ka tootlikkuse tõstmiseks. MetsaABC on metsafirma, mis pakub metsaraiet ja erinevaid muid metsateenuseid sh metsa ost ja müük Eestis. Valmistage ette Puude eemaldamisel mootorsaega on vajalik ettevalmistus. Kui planeerite metsahooldusraiet ja võtate kaasa õige metsatehnika, pole teil mitte ainult ohutum töö, vaid ka teie raiejärgne töö on palju lihtsam. Kõigepealt tehke kindlaks, kas piirkonnas on olulisi takistusi, nagu õhujuhtmed, teed või ehitised. Kui tee läbib metsaala või kui igapäevaselt liigub läbi palju inimesi, pange üles hoiatussildid. Kontrollige kukkumissuunda Jätkake puu hoolikalt kontrollimisega, et mä ärata langetamise suund. Kuidas oksad ilmuvad ja kasvavad? Arvestage ka tuule suunda. Kui te pole kindel, kuhu poole puu loomulikult langeb, astuge samm tagasi ja kontrollige nööriga. Puhastage puud ümbritsev ala selles suunas, kus see langetatakse. Looge oma ta

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Eesti on metsarikas ja metsarohke maa, kus metsa müük ja ostmine on eesti rahva seas tavaline. Mõnes USA maakonnas on metsamaad suuremad kui teistes. Millistes Eesti piirkondades on kõige suurem mets ja kus see mets kõige rohkem maksab? Millised on Eesti metsa varud ja liigid? Kõigepealt heidame pilgu Eesti metsamaale. Kokku 2,2 miljonist hektarist metsast (ligi pool Eestist) kuulub Eesti Vabariigile ligikaudu 40%. Võrdluseks, paljude allikate hinnangul eksisteeris kahekümnenda sajandi vahetusel 20–32 protsenti metsamaast. Põllumajandusmaa vähenemine ning looduslike ja puisniitude laienemine on kaasa toonud metsamaa suurenemise. Suurema osa metsadest moodustavad igihaljad ja segametsad. Mänd, kuusk, harilik haab, hõbekask ja puhmik on Eesti metsades levinumate puuliikide hulgas. Laialehiseid metsamaid jääb järjest vähemaks. Seetõttu muutuvad suurelehised puud nagu vaher, pärn, saar, jalakas ja tamm üha haruldasemaks. Millistes maakondades on Eestis kõige rohkem metsamaad? Hiiumaa on E

Kuidas saaksime parandada puude istutamise tulemusi | MetsaABC

Kujutis
Karen Holl ja Pedro Brancalion näitavad, et puude istutamise programmide arv on piirkondlikul ja globaalsel tasandil üha suurem, kuna puude istutamine on palju keerulisem kui nende hiljutises uuringus tundub. Nad esitavad siin oma järeldused ja soovitused nende ülemaailmsete ettevõtmiste edukuse parandamiseks. MetsaABC on metsamajandus- ja koristusettevõte, mis pakub igasuguseid metsateenuseid, sealhulgas metsakinnisvara müümist ja ostmist ning kasvava metsa müüki . Puude istutamine on rõõm. Kaevate augu, istutate puuistiku, täidate selle mustusega ja voilaa, olete teinud midagi toredat keskkonna ja tulevaste põlvede heaks. Seetõttu pole üllatav, et valitsused, ettevõtted, kaitseorganisatsioonid ja üksikisikud kogu maailmas räägivad puude istutamisest - palju puid. Kas see on siiski nii lihtne? Kahjuks ei. Puude istutamist on reklaamitud imerohuna mitmesuguste keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning on tõsi, et hästi kavandatud puude istutamine koos teiste metsakatte