Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Metsa hooldus


Eesti on metsarikas ja metsarohke maa, kus metsa müük ja ostmine on eesti rahva seas tavaline. Mõnes USA maakonnas on metsamaad suuremad kui teistes. Millistes Eesti piirkondades on kõige suurem mets ja kus see mets kõige rohkem maksab?

Millised on Eesti metsa varud ja liigid?

Kõigepealt heidame pilgu Eesti metsamaale. Kokku 2,2 miljonist hektarist metsast (ligi pool Eestist) kuulub Eesti Vabariigile ligikaudu 40%. Võrdluseks, paljude allikate hinnangul eksisteeris kahekümnenda sajandi vahetusel 20–32 protsenti metsamaast. Põllumajandusmaa vähenemine ning looduslike ja puisniitude laienemine on kaasa toonud metsamaa suurenemise. Suurema osa metsadest moodustavad igihaljad ja segametsad. Mänd, kuusk, harilik haab, hõbekask ja puhmik on Eesti metsades levinumate puuliikide hulgas. Laialehiseid metsamaid jääb järjest vähemaks. Seetõttu muutuvad suurelehised puud nagu vaher, pärn, saar, jalakas ja tamm üha haruldasemaks.

Millistes maakondades on Eestis kõige rohkem metsamaad?

Hiiumaa on Eesti metsarikkaim maakond. Hiiumaal on enim levinud männimetsad. Mänd, kask ja kuusk on levinumad puuliigid. Üle 32% kogu metsaalast on range kaitse all ning üle 11% metsahooldus- või majandamispiirangutega.

Nii Viljandi, Pärnu, Ida-Viru kui ka Lääne-Virumaa on rahvaarvult Hiiumaa lähedal. Nendes maakondades on levinumad puuliigid mänd ja kask, millele järgnevad kuusikud.

Kui palju maksab metsamaa kõige metsasemates piirkondades?

2017. aasta andmetel jäävad metsamaa hektarihinnad maakonniti kõige metsarikkamates piirkondades teiste piirkondadega võrreldes suhteliselt odavad. Kui Hiiumaal on müüdud metsa keskmine hektari kohta 2437 eurot, siis Viljandimaa kõige väärtuslikum metsamaa – 2925 eurot hektari kohta – on metsarikkamate maakondade seas kõige väärtuslikum metsamaa.

Vru County boasts Estonia's highest forest land price per hectare - €4,185 in 2017. It's hard to believe, given that apartment rates per square meter in Vru County are among the lowest in Estonia. A forest transaction might fetch as much as €14,482 per hectare.

Which country offers the best value for money when it comes to forestland?

Lääne County, at an average price of €2,047 per hectare, is most likely the most affordable forest land. A hectare of woodland was sold for as little as €196 in a transaction with the cheapest average price.

Kus on kõige vähem metsamaad?

Tartu on Eesti väikseim maakond, kus vaid 37,8% maast on kaetud metsaga. Erinevalt kõige tihedama metsaga aladest on Tartumaal esindatud võrdselt nii männi- kui segametsad, moodustades vastavalt 21% ja 20% kogu metsakattest.

Kas metsamaa on kallim kohtades, kus on vähem metsa?

Lühike vastus on, et ei ole. Kuigi Tartumaal on madal metsasus, ei mõjuta see metsamaa hinda. 2017. aasta andmetel oli Tartumaal metsamaa keskmine hektarhind 2687 €, mis on võrreldav Eesti üleriigilise keskmisega.

Millises maakonnas on kõige kallim metsamaa?

Vrumaal on Eesti kõrgeim metsamaa hektarihind – 2017. aastal 4185 €. Raske uskuda, arvestades, et Vru maakonna korterite ruutmeetrihinnad on Eesti madalamad. Metsatehing võib maksta kuni 14 482 eurot hektari kohta.

Milline riik pakub metsamaa osas parimat hinna ja kvaliteedi suhet?

Läänemaa on keskmise hektarihinnaga 2047 eurot suure tõenäosusega soodsaim metsamaa. Hektar metsamaad müüdi odavaima keskmise hinnaga tehingus juba 196 € eest.

Kas maa hinda mõjutab metsa hulk?

Lõpuks ei mõjuta metsamaa keskmine hektari hinda metsakatte suurus. Suurima metsaga kohtades ei ole maa väärtus kõrgeim. Metsade nappus mõjutab kulusid vähe. Metsa hinna kujunemisel mängivad suuremat rolli erinevad geograafilised piirangud, nagu ligipääsetavus ja pinnas, aga ka raiumiseks sobiva metsa kvaliteet.

Kuidas Eesti metsi vajadusel müüa ja osta?

Paljud ettevõtted nagu MetsaABC pakuvad metsa ostu-müügi teenuseid. Samuti osutavad nad oma teenuseid kasvava metsa, hakkepuidu (nt laotud põõsad ja raiejäätmed) ning kasvava võsa müügiks ja ostmiseks. Seega saab eraisik vajadusel metsakinnistut müüa ja osta.

Kes pakub Eesti parimaid metsateenuseid?

MetsaABC pakub Eesti parimaid metsateenuseid, sealhulgas metsa ülestöötamist ja majandamist pikaajalises ja lühiajalises koostöös erametsaomanikele. Raie- ja majandamisteenus sisaldab metsa raiet, puidu ülestöötamist ja kõiki muid metsaga seotud teenuseid.


MetsaABC on Eestis asuv metsafirma, mille meeskonnal on kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul, pakkudes metsa ülestöötamist, majandamist ja kõiki muid erametsaomanikele metsateenuseid. Samuti ostavad ja müüvad nad metsakinnistut, hakkepuitu, kasvavat põõsast ja kasvavat metsa. Kõigi metsa ja nende metsateenustega seotud küsimuste ja selgituste saamiseks võtke nendega juba täna ühendust! Lisateabe saamiseks külastage meie saiti - www.metsaabc.ee


külastad ka -

Kas talvel on võimalik puitu koristada?Puidu ülestöötamise protsess, Parim viis metsade majandamiseks,  Puidu valimine on keskkonna jaoks parim, Metsa Mõõdistamise meetodid


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Puiduhakke kasutamine aias | Metsa ABC

Types, Pros & Cons of Clear-Cutting | metsaABC