Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2021 postitused

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC

Kujutis
Eestis on majandatavat metsamaad 1 925 500 hektarit, mis moodustab 44,5 protsenti riigi kogu maa pindalast (ilma Passita). Puistud hõlmavad kokku 1 850 100 aakrit (umbes 95% metsamaa ost). Varude kogumaht on 286,8 miljonit SCM ehk 155 SCM hektari kohta. Juurdekasvu hinnangud varieeruvad olenevalt arvutusmeetoditest, kuid tõenäoliselt peaksid need jääma vahemikku 9,2–9,8 miljonit SCM (majandatud metsamaa). Metsa ABC on Eestis asuv metsandusettevõte, mis pakub juba ligi kaks aastakümmet erinevaid metsateenuseid, sealhulgas metsakinnistute ost-müük . Varasemad ja praegused poliitikud Metsandusel on oluline roll sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel, maaelu arengu edendamisel ja avalikkusele töökohtade loomisel. Sellest tulenevalt on Eesti metsapoliitika esmane eesmärk kaitsta metsi, tagades samas nende tootlikkuse, stabiilsuse ja bioloogilise mitmekesisuse. 20. oktoobri 1993. aastal Riigikogus heakskiidetud metsaseadus sätestab Eesti metsapoliitika põhialused. Mets on käesoleva s

Töötlemata saematerjali kasutusalad | Metsa ABC

Kujutis
  Saematerjalil on palju erinevaid vorme, suurusi, lõikeid ja viimistlusi. Karedalt saetud (või töötlemata saematerjal) on sõna, mis võib teile tuttav olla. See saematerjal on töötlemata ja viilutatud plankudeks, mida see tähistab. Kuna seda pole ahjus kuivatatud, on see sageli tugevam kui muud tüüpi puit, kuid hoiab ka rohkem niiskust. Lisaks on lauad paksemad kui pinnatud puit, pakkudes teile projekti jaoks rohkem võimalusi. Metsadest tehakse saematerjali kättesaadavaks ning Eestis on erinevad ettevõtted, kes pakuvad kasvava metsa müük -ostu ja muid metsaga seotud teenuseid ja pakkumisi. Töötlemata saematerjali plussid ja miinused Nagu kõigi teiste ehitusmaterjalide puhul, tuleb arvestada teatud võimalike eeliste ja puudustega. Karedalt saetud lauad, nagu eelnevalt öeldud, on tavaliselt paksemad ja raskemad kui tavalise pinnaga puit. See on tingitud nii nende mahust kui ka täiendavast niiskusest, muutes need tugevaks ja vastupidavaks lahenduseks. Lisaks on seda tüüpi puidu maksumus

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Eesti on metsarikas ja metsarohke maa, kus metsa müük ja ostmine on eesti rahva seas tavaline. Mõnes USA maakonnas on metsamaad suuremad kui teistes. Millistes Eesti piirkondades on kõige suurem mets ja kus see mets kõige rohkem maksab? Millised on Eesti metsa varud ja liigid? Kõigepealt heidame pilgu Eesti metsamaale. Kokku 2,2 miljonist hektarist metsast (ligi pool Eestist) kuulub Eesti Vabariigile ligikaudu 40%. Võrdluseks, paljude allikate hinnangul eksisteeris kahekümnenda sajandi vahetusel 20–32 protsenti metsamaast. Põllumajandusmaa vähenemine ning looduslike ja puisniitude laienemine on kaasa toonud metsamaa suurenemise. Suurema osa metsadest moodustavad igihaljad ja segametsad. Mänd, kuusk, harilik haab, hõbekask ja puhmik on Eesti metsades levinumate puuliikide hulgas. Laialehiseid metsamaid jääb järjest vähemaks. Seetõttu muutuvad suurelehised puud nagu vaher, pärn, saar, jalakas ja tamm üha haruldasemaks. Millistes maakondades on Eestis kõige rohkem metsamaad? Hiiumaa on E

Types, Pros & Cons of Clear-Cutting | metsaABC

Kujutis
Clear-cutting is a controversial forestry or forest management practice. Clear-cutting can have negative consequences on land and ecology. However, there are certain advantages as well. Although forest clear-cutting is sometimes used interchangeably with deforestation, the two are not always synonymous. In the most extreme circumstances, clear-cutting can result in land degradation, but it can also help with forest regeneration, which is one of the most important benefits of the activity. So, when used appropriately, it does have some beneficial impacts to consider. What is clear-cutting? Clear-cuts are forest-felling operations in which all or almost all of the trees in a certain region are felled at the same time. The approach is the most commercially appealing and, as a result, the most often used. Trees are frequently chopped in a regular manner. There are, however, alternative possibilities. Clear-cutting is carried out for a variety of reasons, including wood harvesting and fore

Tervete metsade säilitamine nõuab rohkem kui puude istutamine | Metsa ABC

Kujutis
Metsakaitse on kliimamuutuste vastu võitlemisel kriitiline vahend, millele on pälvinud palju vähem tähelepanu, kui see väärib, seega on metsade majandamine oluline. Puud neelavad ja säilitavad tohutul hulgal süsinikku. Ja erinevalt mõnest teisest kliimamuutuse lahendusest ei nõua need kallite ja keerukate seadmete kasutamist. Vaatamata puude istutusprojektide populaarsusele pälvib olemasolevate metsade säilitamine ja taastamine harva sama palju tähelepanu. Paljud eksperdid usuvad, et laialt levinud puude istutamine võib aidata vältida kliimamuutusi ja globaalset soojenemist. Tippteadlased viitavad aga sellele, et puude istutamine kasvuhoonegaaside heitkoguste otsese vähendamise asemel võib uutes perspektiivides olla unistus. Jonathan Overpeck on Michigani ülikooli keskkonna- ja jätkusuutlikkuse kooli juht, samuti paleokliima spetsialist ning kliima ja taimestiku vastasmõju ekspert. David Breshears Arizona ülikoolist on puude suremuse ja metsade hävimise juhtiv spetsialist läänes ning

Kas talvel on võimalik puitu koristada? | Metsa ABC

Kujutis
Puidu kogumisel on mitmeid asju, mida me ei pruugi alguses arvesse võtta. Kuigi teatud omadused, nagu temperatuur, asukoht ja ülerahvastatus, võivad olla selgemad kui teised, ei pruugi teised, näiteks mulla tihedus ja tihedus, kohe meelde tulla. Metsa müük ja -ostu kõrval metsateenuseid pakkuvad spetsialistid peavad talve parimaks ajaks metsapuidu ülestöötamiseks. Talvel puidu ülestöötamisel tuleb arvestada paljude teguritega. Mõned võivad seda pidada väärtuslikuks, teised aga mitte. Raiet tehes, kui maapind on lumega kaetud ja külmunud, vähenevad või kaovad pinnase tihenemise ja roobutamise kahjulikud mõjud. Samuti on võimalik, et see vähendab puukahjustusi ja raskendab haiguste levikut. Külmakraadide ja lumiste ilmade tõttu kukuvad paljud hobitalud talveks maha, jättes põhiülesanneteks loomade eest hoolitsemise ja tavalise talu korrashoiu. Lõppude lõpuks, kui maa on mattunud jalalaba lume ja jää alla, pole vaja palju põlluharimist ega põllukultuuride istutamist teha. Raie on aga teg

Metsandus Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Metsad moodustavad üle poole Eesti maismaast ehk ligikaudu 2 miljonit hektarit ning on seega riigi oluline ja domineeriv maastikutüüp. Mets on loodus- ja ökoloogiline ressurss ning nende väärtust tuleb uurida majanduslikust, sotsiaalsest, ökoloogilisest ja kultuurilisest vaatenurgast vastavalt riiklikele õigusaktidele ja määrustele. Metsakinnistute müük ja ostmine metsaomanikelt on Eestis populaarne, kuna metsakinnistut õigeaegselt hooldada pole lihtne. Eesti metsade looduslik ja ökoloogiline tähtsus on tohutu. Arusaam, et Eesti metsatööstusel on suur rahaliste ja sotsiaalsete eeliste kasumipotentsiaal ning selle kasutamine tuleb võimaldada nii, et ei satuks ohtu muud väärtused ja hüved, eelkõige keskkonnahüved, kuna see on metsapoliitika aluseks. Eesti on Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel metsasusega (metsamaa osakaal mandril) Euroopas viiendal kohal. Säästev metsandus: metsahooldust, mis tagab olemasoleva bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, taastumisvõime, elujõu ja potent