Postitused

Kuvatud on postitused sildiga Harvendusraie Raiejäätmete müük Raiejäätmete ost Võsa müük Võsa ost

Shelterwoodi lõikamine: eelised ja puudused | Metsa ABC

Kujutis
Turberaedusüsteem on metsahooldus - ja majandamispraktika, mis hõlmab puude mahavõtmist järjestikuste raiete käigus, et luua uus puistu olemasolevate puude kaitse alla. See väldib perioode, mil puuduvad puud, mis varjavad ja kaitsevad mulda, vastupidiselt lageraiele, ning vähendab seeläbi ohte. Seetõttu on mägimetsades selline lähenemine paljutõotav. See vajab aga kulukamat puidu ülestöötamist kui lageraie ja see nõuab ettevaatlikku raiet, et vältida jääkpuistu ja uuenemise kahjustamist, eriti järskudel nõlvadel. Turberaied destabiliseerivad puistu, kui üksikud puud kaitsemetsas on tundlikud tuulekahjustuste suhtes. Alles siis, kui regeneratsioon on kaitsva toime säilitamiseks piisavalt küpsenud, võib teha lõpliku lõike. Lihtsamalt öeldes on metsakasvatus üksikute puude kasvualade haldamine puid uuendavate ja ruumistavate töötluste abil. Puid saab laotada üksteisest laiali, et moodustada lagedaid puistuid, millel on rohkem alusmetsa arengut ja suuremaid puid, millel on suured oksad, võ

Eesti Metsapoliitika Analüüsimine | Metsa ABC

Kujutis
  Normatiivsete kohustuste täitmise kohustus on pandud riigile ja nende elluviimisega tegelevad riiklikud organisatsioonid, sh kohalikud üksused, et säilitada erapooletus ja sõltumatus metsasektori institutsionaalses raamistikus. Nende kohustuste hulka kuulub metsapoliitika väljatöötamine ja selle kooskõla tagamine teiste metsaga seotud poliitikatega, nagu maakasutus- ja keskkonnapoliitika, samuti õigusaktide koostamine ja kehtivate seaduste jõustamine. MetsaABC on metsafirma Eestis, mis pakub metsakinnistute müük -ostu ja metsateenuseid nagu harvendusraie, metsa majandamine, metsa ülestöötamine jne. Metsamaa omandiõigus jääb Eesti Vabariigile, Eesti elanikele ja Eestis registreeritud juriidilistele isikutele. Riigimetsade erastamist ei alustata enne, kui riigi majandus on stabiliseerunud, sest riik on selles arengufaasis hinnanguliselt kõige paremas positsioonis keskkonnaväärtuste kaitse ja säästva metsa majandamine kaasnevate pikaajaliste investeeringute tagamiseks. Selle tulemusel

Metsapuude eduka langetamise sammud | Metsa ABC

Kujutis
Puude langetamisel on oluline kasutada õigeid protseduure. Mitte ainult turvalise töökeskkonna tagamiseks, vaid ka tootlikkuse tõstmiseks. MetsaABC on metsafirma, mis pakub metsaraiet ja erinevaid muid metsateenuseid sh metsa ost ja müük Eestis. Valmistage ette Puude eemaldamisel mootorsaega on vajalik ettevalmistus. Kui planeerite metsahooldusraiet ja võtate kaasa õige metsatehnika, pole teil mitte ainult ohutum töö, vaid ka teie raiejärgne töö on palju lihtsam. Kõigepealt tehke kindlaks, kas piirkonnas on olulisi takistusi, nagu õhujuhtmed, teed või ehitised. Kui tee läbib metsaala või kui igapäevaselt liigub läbi palju inimesi, pange üles hoiatussildid. Kontrollige kukkumissuunda Jätkake puu hoolikalt kontrollimisega, et mä ärata langetamise suund. Kuidas oksad ilmuvad ja kasvavad? Arvestage ka tuule suunda. Kui te pole kindel, kuhu poole puu loomulikult langeb, astuge samm tagasi ja kontrollige nööriga. Puhastage puud ümbritsev ala selles suunas, kus see langetatakse. Looge oma ta

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Eesti on metsarikas ja metsarohke maa, kus metsa müük ja ostmine on eesti rahva seas tavaline. Mõnes USA maakonnas on metsamaad suuremad kui teistes. Millistes Eesti piirkondades on kõige suurem mets ja kus see mets kõige rohkem maksab? Millised on Eesti metsa varud ja liigid? Kõigepealt heidame pilgu Eesti metsamaale. Kokku 2,2 miljonist hektarist metsast (ligi pool Eestist) kuulub Eesti Vabariigile ligikaudu 40%. Võrdluseks, paljude allikate hinnangul eksisteeris kahekümnenda sajandi vahetusel 20–32 protsenti metsamaast. Põllumajandusmaa vähenemine ning looduslike ja puisniitude laienemine on kaasa toonud metsamaa suurenemise. Suurema osa metsadest moodustavad igihaljad ja segametsad. Mänd, kuusk, harilik haab, hõbekask ja puhmik on Eesti metsades levinumate puuliikide hulgas. Laialehiseid metsamaid jääb järjest vähemaks. Seetõttu muutuvad suurelehised puud nagu vaher, pärn, saar, jalakas ja tamm üha haruldasemaks. Millistes maakondades on Eestis kõige rohkem metsamaad? Hiiumaa on E

Tervete metsade säilitamine nõuab rohkem kui puude istutamine | Metsa ABC

Kujutis
Metsakaitse on kliimamuutuste vastu võitlemisel kriitiline vahend, millele on pälvinud palju vähem tähelepanu, kui see väärib, seega on metsade majandamine oluline. Puud neelavad ja säilitavad tohutul hulgal süsinikku. Ja erinevalt mõnest teisest kliimamuutuse lahendusest ei nõua need kallite ja keerukate seadmete kasutamist. Vaatamata puude istutusprojektide populaarsusele pälvib olemasolevate metsade säilitamine ja taastamine harva sama palju tähelepanu. Paljud eksperdid usuvad, et laialt levinud puude istutamine võib aidata vältida kliimamuutusi ja globaalset soojenemist. Tippteadlased viitavad aga sellele, et puude istutamine kasvuhoonegaaside heitkoguste otsese vähendamise asemel võib uutes perspektiivides olla unistus. Jonathan Overpeck on Michigani ülikooli keskkonna- ja jätkusuutlikkuse kooli juht, samuti paleokliima spetsialist ning kliima ja taimestiku vastasmõju ekspert. David Breshears Arizona ülikoolist on puude suremuse ja metsade hävimise juhtiv spetsialist läänes ning