Postitused

Kuvatud on postitused sildiga Metsa hooldus Harvendusraie Raiejäätmete müük Raiejäätmete ost Võsa müük

Mida Teada Raieõiguse Müügist? | Metsa ABC

Kujutis
  Raiet saab oma metsas teha mitmel viisil, näiteks raietöö ja metsamaterjali iseseisvalt müümine, raieõiguse müük kokkuleppehinnaga või raiejäätmete müük lahkumisel. DIY (tee ise) või müü maha Omanikul on võimalus kogu metsaraie üle võtta. Selle stsenaariumi puhul tuleb aga meeles pidada, et kuigi töö on avatud ja läbipaistev, kaasneb sellega ka märkimisväärne hulk paberimajandust. Teadmatus võib omanikule palju raha maksma minna ja mahumõju puudumine muudab olukorra hullemaks. Sellise keerulise ettevõtmise peale tasub mõelda eelkõige suurtel metsamajanditel ja metsaomanikel, kes on varem tutvunud raie- ja kasvava metsa müük seadusandlusega ning korraga. Kasvava metsa raieõiguse müümine on tänapäeval kõige tavalisem ja mugavam variant. Raieõigust on mitut liiki, kuid üldjuhul antakse ostjale raieõigus lepingus märgitud metsaosadel (eraldistel) ettenähtud mahus. Sel ajal, kui metsakinnistu jääb omanikule, raiub ostja oma sularahaga metsa, korrastab selle ja müüb metsaomanikuga eelneva

Metsandus Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Metsad moodustavad üle poole Eesti maismaast ehk ligikaudu 2 miljonit hektarit ning on seega riigi oluline ja domineeriv maastikutüüp. Mets on loodus- ja ökoloogiline ressurss ning nende väärtust tuleb uurida majanduslikust, sotsiaalsest, ökoloogilisest ja kultuurilisest vaatenurgast vastavalt riiklikele õigusaktidele ja määrustele. Metsakinnistute müük ja ostmine metsaomanikelt on Eestis populaarne, kuna metsakinnistut õigeaegselt hooldada pole lihtne. Eesti metsade looduslik ja ökoloogiline tähtsus on tohutu. Arusaam, et Eesti metsatööstusel on suur rahaliste ja sotsiaalsete eeliste kasumipotentsiaal ning selle kasutamine tuleb võimaldada nii, et ei satuks ohtu muud väärtused ja hüved, eelkõige keskkonnahüved, kuna see on metsapoliitika aluseks. Eesti on Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel metsasusega (metsamaa osakaal mandril) Euroopas viiendal kohal. Säästev metsandus: metsahooldust, mis tagab olemasoleva bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, taastumisvõime, elujõu ja potent