Mida Teada Raieõiguse Müügist? | Metsa ABC

 

Raiet saab oma metsas teha mitmel viisil, näiteks raietöö ja metsamaterjali iseseisvalt müümine, raieõiguse müük kokkuleppehinnaga või raiejäätmete müük lahkumisel.


DIY (tee ise) või müü maha


Omanikul on võimalus kogu metsaraie üle võtta. Selle stsenaariumi puhul tuleb aga meeles pidada, et kuigi töö on avatud ja läbipaistev, kaasneb sellega ka märkimisväärne hulk paberimajandust. Teadmatus võib omanikule palju raha maksma minna ja mahumõju puudumine muudab olukorra hullemaks. Sellise keerulise ettevõtmise peale tasub mõelda eelkõige suurtel metsamajanditel ja metsaomanikel, kes on varem tutvunud raie- ja kasvava metsa müük seadusandlusega ning korraga.


Kasvava metsa raieõiguse müümine on tänapäeval kõige tavalisem ja mugavam variant. Raieõigust on mitut liiki, kuid üldjuhul antakse ostjale raieõigus lepingus märgitud metsaosadel (eraldistel) ettenähtud mahus. Sel ajal, kui metsakinnistu jääb omanikule, raiub ostja oma sularahaga metsa, korrastab selle ja müüb metsaomanikuga eelnevalt kokkulepitud tasu eest iseseisvalt ostjatele.


Esmalt määrake kindlaks, millised metsaalad raiutakse (näiteks kasutades eelnevalt koostatud metsamajandamiskava) ja taotlege Keskkonnaametist metsateatis koos raietoiminguid kinnitava märgisega.


Nii kasvava metsa kui ka metsamaa hindamisel on metsaomanikul kasulik konsulteerida neutraalse (kolmanda) osapoolega. Seda saab teha metsa hindamis- ja majandamisfirmade abiga. Tasub teha taustakontroll nii hindaja kui ka raieõiguse ostja kohta ning veenduda eelkõige ostja usaldusväärsuses. Seda saab teha mitmesuguste teabeallikate ja päringute abil. Ostja valimisel tuleb arvestada mitmete teguritega, sealhulgas hinnakujundus, töö kvaliteet ja töökindlus. Raietöödel ei suuda kvaliteeti tagada ka kõrgeima pakkumise tegija. Lihtsaim viis seda teha on tutvuda ostja eelneva tööga ja tutvuda metsaomanikelt saadud tagasisidega.


Raieõiguse ostjaga tuleb jõuda kokkuleppele kasvava metsa raieõiguse üleandmises. Leping peab olema põhjalikult struktureeritud ning kõik poolte kohustused, õigused ja vastutused peavad olema ära märgitud. Vajadusel küsige nõu eksperdilt.


Tüüpiliselt on see nii: mida keerulisem tundub raieõiguse ostja sõlmitud leping, seda vähem kaitseb see müüja õigusi. Seetõttu tasub enne uue või kehtiva lepingu sõlmimist pöörata tähelepanu mõnele teisele sarnasele lepingule. Olles näinud raieõiguse lepingu mitut erinevat vormi, võib väita, et täiuslikku kokkulepet pole olemas. Tüüpilisi lepinguid on aga Internetis saadaval palju ning neid uurides ja kombineerides saame kena tulemuse.


Langemisõiguse lepingus on muuhulgas kirjas raiutavad metsaosad, ligikaudne metsamaht (TM), raie viis ja aeg, transporditeed ning poolte andmed, kohustused ja õigused. Muidugi on see tasu ja ka selle tasumise protsess. Tasu maksmise tähtaeg kehtestatakse tavaliselt enne raieprotsessi algust ja jääb olenevalt ostjast ja makseviisist 70-100% kogu tasust.


Lepingud tuleb allkirjastada


Pane tähele, kas raieõigus algab lepingu sõlmimisest või siis, kui ostja tasub tehingu sõlmimisel tasu. Märkige, millal ostja saab raieõigust kasutada. Metsa- ja pinnasekahjustusi on palju tõhusam ennetada raie ajal, kui neid pärast nende kõrvaldamist. Isegi kõige põhjalikuma ettevalmistuse korral on viimane mõnikord vältimatu. Määrata, kes vastutab puiduveo käigus kahjustada saanud teede ja kraavide rajamise ning remondi eest.

Lepingus peab olema kirjas, kas ja kui palju säilik- ja seemnepuid tuleb lageraiealadele jätta. Raie-eelse ja -järgse alusmetsa ja võsaraie teeb iga metsast lugupidav raiemees. Kraavide olemasolul veenduge, et need saaks puitunud kasvust puhastada.


Eraldiste haldamisel harvendusraie või varjetamisega tuleb järgida metsamajandamise seadusi, samuti seal mainitud lubatud raiejärgset rinnapinda või puistu esimese rea täiust. Sanitaarlangus on väliselt vigastatud, kuivanud või surnud puude eemaldamine, mis võib mõjutada allesjäänud metsa tervist tulevikus.


Kui on võimalus, et lepingutingimusi rikutakse, tuleb tasuda tagatisraha, mis tagastatakse ostjale pärast kõigi lepingutingimuste täitmist.


Metsa hinnakujundus


Metsa juurdekasvu on raske mõõta. Vaatamata sellele, et metsamajandamiskava annab väga täpsed järeldused metsamahu kohta, võib tegelik mahu hälve olla kuni 20%. Samuti tasub meeles pidada, et metsahinna muutumise ja puiduhinna muutumise vahel võib tekkida ajavahe.

Näiteks mädanikuoht, eriti kuusel, mõjutab metsa hinda. Laienevate metsade puhul võib mädaniku taseme määramine olla keeruline. Oluline on jälgida stendi puhtust.


Kasvava metsa väärtus võib pärast müüki varieeruda mitu korda, olenevalt metsa raiestrateegiast ja kokkuostuhindadest. Sobiva raieplaani valimisel on oluline uurida erinevate ostjate erinevaid võimalusi ja kombinatsioone. Kuna ostja eesmärk on teenida kasumit, säilitab raieõiguse ostja alati väljumis- ja hinnareservi.


Metsameeste jaoks on kõik ülaltoodud omadused lähtepunktiks laieneva metsa analüüsimisel ja pakkumiste tegemisel. Samas määrab hinna raiutava metsa asukoht ja lähedus puitu tarbivatele ettevõtetele, samuti piirkonnas tegutsevate metsaraiete arv ja konkurentide keskmine kännukoormus. Sellest tulenevalt on üks tihumeeter sama arenevat metsa Hiiumaal väärt vähem kui üks tihumeeter Vrumaal.


Metsaomanikke võib leida, kes on saanud erinevatelt raietöös otseselt või kaudselt osalevatelt ettevõtetelt tegelikkusest tohutult erinevaid ettepanekuid. Kuigi metsa müümisel võib olla häiriv kohtuda väga tulusa müüjaga, kes ei tunne sageli muret tasu kujunemise sisu, töö kvaliteedi või tulevase metsastamise pärast, ei ole soovitatav esimest pakkumist vastu võtta.


Pole ka ennekuulmatu, et kõrgeima pakkumise vähendamise õiguse ostja ei suuda tagada kvaliteeti.


või, mis veelgi hullem, raieõiguse üleandmise ja metsa majandamise standardite järgimine. Seetõttu on hea mõte teha põhjalik taustakontroll potentsiaalsete raieõiguste ostjate kohta, tutvuda nende varasema tööga ja võimalusel võita klientide usaldus.


Järeldus


Allpool on kokkuvõte raieõiguste müügist:


  • Raieõiguse müümisel ostja poolt läbiviidav kasvava metsa ost lepingus märgitud mahus ja metsapinnas, raiub see ja müüb sellest saadud puidu.

  • Müüjale jääb metsamaa omandiõigus.

  • Raieõiguse müümine eeldab ostja järelevalvet ja uurimist.

  • Lõikeõiguse leping peab olema konkreetne, maandades kõik võimalikud riskid.

  • Ostja valikul tuleb lisaks kõrgeima hinnakriteeriumile arvestada ka töö kvaliteeti ja ostja usaldusväärsust.


MetsaABC on metsa ülestöötamise ja majandamise ettevõte, mille meeskonnal on kahe aastakümne pikkune kogemus kohalikul metsaturul. Nad pakuvad igasuguseid metsateenuseid. Kõikide päringute, teabe ja igasuguste metsateenuste osas võtke nendega ühendust juba täna!


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Parim puit väliprojektide jaoks | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Puiduhakke kasutamine aias | Metsa ABC