Postitused

Professionaalse puidu ülestöötamise eelised | Metsa ABC

Kujutis
Olenemata puidu ülestöötamise põhjusest võivad kvalifitseeritud raiemehed pakkuda mitmeid eeliseid. Raietel on palju tagajärgi, kuid kas teadsite, et see võib aidata ka noortel puudel kasvada ja areneda? See on ka kriitiline meetod terve metsa hooldamiseks ja pikaajalise puidutoodangu tagamiseks. Näiteks metsa ülestöötamine võib aidata metsa tervist. Seda nimetatakse metsakasvatuseks, mis on kunst ja teadus metsade ja metsade rajamise, kasvu, koostise, tervise ja kvaliteedi haldamise kohta. Surnud, surevad ja haiged puud eemaldatakse metsa ülestöötamise ajal, piirates seente või bakterite levikut, mis võivad kahjustada teisi metsaosi. Metsloomad võivad ka puidu ülestöötamisest kasu saada. Teatud puidulõikusmeetodite eesmärk on tõsta puistu tervist, et meelitada ligi rohkem loomi. Need toovad sageli maaomanikule suuri dividende, parandades samal ajal metsamaad metsloomade jaoks. Eksperdid teavad, kuidas seda tüüpi saagikoristust korraldada kõige tõhusamal viisil, et edendada ja meelita

Metsapuude eduka langetamise sammud | Metsa ABC

Kujutis
Puude langetamisel on oluline kasutada õigeid protseduure. Mitte ainult turvalise töökeskkonna tagamiseks, vaid ka tootlikkuse tõstmiseks. MetsaABC on metsafirma, mis pakub metsaraiet ja erinevaid muid metsateenuseid sh metsa ost ja müük Eestis. Valmistage ette Puude eemaldamisel mootorsaega on vajalik ettevalmistus. Kui planeerite metsahooldusraiet ja võtate kaasa õige metsatehnika, pole teil mitte ainult ohutum töö, vaid ka teie raiejärgne töö on palju lihtsam. Kõigepealt tehke kindlaks, kas piirkonnas on olulisi takistusi, nagu õhujuhtmed, teed või ehitised. Kui tee läbib metsaala või kui igapäevaselt liigub läbi palju inimesi, pange üles hoiatussildid. Kontrollige kukkumissuunda Jätkake puu hoolikalt kontrollimisega, et mä ärata langetamise suund. Kuidas oksad ilmuvad ja kasvavad? Arvestage ka tuule suunda. Kui te pole kindel, kuhu poole puu loomulikult langeb, astuge samm tagasi ja kontrollige nööriga. Puhastage puud ümbritsev ala selles suunas, kus see langetatakse. Looge oma ta

Conservation of Forest Resources | Metsa ABC

Kujutis
Forest conservation is defined as the prevention of additional forest depletion. MetsaABC provides Forest Maintenance , management, harvesting, and other forest services in Estonia. The following are a few steps that may be taken to help preserve our woods. Planned and Regulated Cutting of Trees Commercial tree cutting is a major contributor to deforestation. Across 1,600 million cubic meters of wood have been utilized for various purposes around the world, according to estimates. Despite the fact that trees are a perpetual resource, their recovery is impossible when they are depleted on a wide scale. As a result,cutting should be controlled by the use of techniques such as: Clear cutting Selective cutting, and Shelterwood cutting For regions where the same sorts of trees are accessible across a vast area, the clear-cutting approach is beneficial. In that instance, trees of the same age group can be chopped down in a designated area and replanted. Only mature trees are chopped down in

Mida Teada Raieõiguse Müügist? | Metsa ABC

Kujutis
  Raiet saab oma metsas teha mitmel viisil, näiteks raietöö ja metsamaterjali iseseisvalt müümine, raieõiguse müük kokkuleppehinnaga või raiejäätmete müük lahkumisel. DIY (tee ise) või müü maha Omanikul on võimalus kogu metsaraie üle võtta. Selle stsenaariumi puhul tuleb aga meeles pidada, et kuigi töö on avatud ja läbipaistev, kaasneb sellega ka märkimisväärne hulk paberimajandust. Teadmatus võib omanikule palju raha maksma minna ja mahumõju puudumine muudab olukorra hullemaks. Sellise keerulise ettevõtmise peale tasub mõelda eelkõige suurtel metsamajanditel ja metsaomanikel, kes on varem tutvunud raie- ja kasvava metsa müük seadusandlusega ning korraga. Kasvava metsa raieõiguse müümine on tänapäeval kõige tavalisem ja mugavam variant. Raieõigust on mitut liiki, kuid üldjuhul antakse ostjale raieõigus lepingus märgitud metsaosadel (eraldistel) ettenähtud mahus. Sel ajal, kui metsakinnistu jääb omanikule, raiub ostja oma sularahaga metsa, korrastab selle ja müüb metsaomanikuga eelneva

Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC

Kujutis
Eestis on majandatavat metsamaad 1 925 500 hektarit, mis moodustab 44,5 protsenti riigi kogu maa pindalast (ilma Passita). Puistud hõlmavad kokku 1 850 100 aakrit (umbes 95% metsamaa ost). Varude kogumaht on 286,8 miljonit SCM ehk 155 SCM hektari kohta. Juurdekasvu hinnangud varieeruvad olenevalt arvutusmeetoditest, kuid tõenäoliselt peaksid need jääma vahemikku 9,2–9,8 miljonit SCM (majandatud metsamaa). Metsa ABC on Eestis asuv metsandusettevõte, mis pakub juba ligi kaks aastakümmet erinevaid metsateenuseid, sealhulgas metsakinnistute ost-müük . Varasemad ja praegused poliitikud Metsandusel on oluline roll sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel, maaelu arengu edendamisel ja avalikkusele töökohtade loomisel. Sellest tulenevalt on Eesti metsapoliitika esmane eesmärk kaitsta metsi, tagades samas nende tootlikkuse, stabiilsuse ja bioloogilise mitmekesisuse. 20. oktoobri 1993. aastal Riigikogus heakskiidetud metsaseadus sätestab Eesti metsapoliitika põhialused. Mets on käesoleva s

Töötlemata saematerjali kasutusalad | Metsa ABC

Kujutis
  Saematerjalil on palju erinevaid vorme, suurusi, lõikeid ja viimistlusi. Karedalt saetud (või töötlemata saematerjal) on sõna, mis võib teile tuttav olla. See saematerjal on töötlemata ja viilutatud plankudeks, mida see tähistab. Kuna seda pole ahjus kuivatatud, on see sageli tugevam kui muud tüüpi puit, kuid hoiab ka rohkem niiskust. Lisaks on lauad paksemad kui pinnatud puit, pakkudes teile projekti jaoks rohkem võimalusi. Metsadest tehakse saematerjali kättesaadavaks ning Eestis on erinevad ettevõtted, kes pakuvad kasvava metsa müük -ostu ja muid metsaga seotud teenuseid ja pakkumisi. Töötlemata saematerjali plussid ja miinused Nagu kõigi teiste ehitusmaterjalide puhul, tuleb arvestada teatud võimalike eeliste ja puudustega. Karedalt saetud lauad, nagu eelnevalt öeldud, on tavaliselt paksemad ja raskemad kui tavalise pinnaga puit. See on tingitud nii nende mahust kui ka täiendavast niiskusest, muutes need tugevaks ja vastupidavaks lahenduseks. Lisaks on seda tüüpi puidu maksumus

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Kujutis
Eesti on metsarikas ja metsarohke maa, kus metsa müük ja ostmine on eesti rahva seas tavaline. Mõnes USA maakonnas on metsamaad suuremad kui teistes. Millistes Eesti piirkondades on kõige suurem mets ja kus see mets kõige rohkem maksab? Millised on Eesti metsa varud ja liigid? Kõigepealt heidame pilgu Eesti metsamaale. Kokku 2,2 miljonist hektarist metsast (ligi pool Eestist) kuulub Eesti Vabariigile ligikaudu 40%. Võrdluseks, paljude allikate hinnangul eksisteeris kahekümnenda sajandi vahetusel 20–32 protsenti metsamaast. Põllumajandusmaa vähenemine ning looduslike ja puisniitude laienemine on kaasa toonud metsamaa suurenemise. Suurema osa metsadest moodustavad igihaljad ja segametsad. Mänd, kuusk, harilik haab, hõbekask ja puhmik on Eesti metsades levinumate puuliikide hulgas. Laialehiseid metsamaid jääb järjest vähemaks. Seetõttu muutuvad suurelehised puud nagu vaher, pärn, saar, jalakas ja tamm üha haruldasemaks. Millistes maakondades on Eestis kõige rohkem metsamaad? Hiiumaa on E