Metsa majandamine suurendab sissetulekuid tulevikus


Metsade majandamine on keeruline süsteem, kus liigid võitlevad iga päev vee, valguse ja toitainete eest. Harvendusraie Metsa väljanägemise ja seal õitsevad liigid määravad suuresti pinnas või metsapargis olev elupaigatüüp. Mõnel juhul võib sama elupaigatüübiga kasvada selge väljanägemisega mets, mille puhul on tavaliselt oma roll metsaomaniku valikutel.

Mets on omaniku nägu
Tavaliselt on metsaomanikul vabadus otsustada, kuidas oma metsa majandada ja kasvatada. Metsaomanik peab sellest privileegist teadlik olema ja kaaluma selgelt oma metsa tulevikueesmärke: kas ta tahab sellest raha teenida, osutada loodusturismi teenuseid, jätta mets häirimata või teenida mõnda muud eesmärki? Hoolimata asjaolust, et mets võib elada mitu põlvkonda, tuleks metsas tehtavaid või tegemata töid tulevaste soovide valguses õigeaegselt hinnata. Metsa võib kirjeldada kui omaniku nägu, sest omanik võib mõjutada metsa arengut, kasutades metsakasvatustehnikaid või mitte. Metsamajandamine on keeruline süsteem, kus liigid võitlevad iga päev vee, valguse ja toitainete eest. Metsa väljanägemise ja seal õitsevad liigid määravad suuresti pinnas või metsapargis olev elupaigatüüp. Mõnel juhul võib sama elupaigatüübiga kasvada selge väljanägemisega mets, mille puhul on tavaliselt oma roll metsaomaniku valikutel.

Mets on omaniku nägu
Tavaliselt on metsaomanikul vabadus otsustada, kuidas oma metsa majandada ja kasvatada. Metsaomanik peab sellest privileegist teadlik olema ja kaaluma selgelt oma metsa tulevikueesmärke: kas ta tahab sellest raha teenida, osutada loodusturismi teenuseid, jätta mets häirimata või teenida mõnda muud eesmärki? Hoolimata asjaolust, et mets võib elada mitu põlvkonda, tuleks metsas tehtavaid või tegemata töid tulevaste soovide valguses õigeaegselt hinnata. Metsa võib kirjeldada kui omaniku nägu, sest omanik saab metsa arengut mõjutada, kasutades või mitte kasutavat metsakasvatustehnikat.

Metsa tuleviku kujundamine algab varakult
Kui metsaomaniku eesmärk on tulevikus ise või oma lapselapsed metsast raha teenida, tasub praegu pingutada. Noores eas kujundatakse tulevane mets. Valgustusraie on esimene ja kõige olulisem otsus uues metsas, valides, milliste puude valgustus- ja söötmistingimusi parandab konkureerivate puude kukutamine. Vähenenud konkurentsi tulemusena arenevad ülejäänud puud kiiremini, määrates metsa tulevase koosseisu.


Luua Metsanduskooli metsaõpetaja Dimitri Randoja sõnul nõuavad kõige rohkem valgust ja ruumi noored isikud, kellel on valgusnõudlikud puuliigid ja produktiivne keskkond, kus puud kasvavad paksult ja kiiresti. Segatud okaspuude ja lehtpuude puhul, kus okaspuud konkureerivad kasvuga, on vajalik ka valgustusraie. Randoja tõstab esile: "Valgustusraiete käigus tehtud otsused määravad puistu tulevase ilme. Seetõttu on tööde tegemisel lisaks sae käsitsemisoskusele olulised ka metsanduslikud teadmised, eriti puuliikide tundmine".


Metsaomanikud on valmis investeerima
Noore metsa puhul võib kerge või harvendusraie tähendada esialgu lihtsalt kulusid või maksimaalselt katab tulud kulud. Üha rohkem metsaomanikke aga avastab, et noortel metsadel pole õiglast võimalust areneda elujõuliseks puistuks ilma hooldusraieteta. Juhtimisvalikuid tehakse üha enam tulevikku silmas pidades ning kergeid raieid tehakse sõltumata sellest, kas langetatavat puitu kasutatakse või mitte.

Maaülikool uuris 2000. aastate keskel valgustuse eemaldamise majanduslikke tagajärgi. Investeering tasus end ära kahe aasta jooksul oodatava suurema aastase tulu näol, selgus sel ajal. Metsakasvataja, Metsa Hooldus Vardi Erametsaliidu juhatuse liige Taavi Ehrpais on leidnud, et kergraiet tehes teenib metsaomanik esialgse harvendusraiega teatud sissetuleku, samuti suurenevad uuendusraie eelised. "Lõppraiega saate teha umbkaudu 5000 eurot rohkem, kui hoolitsete noore metsa eest," selgitab metsamees.


Kuigi toetus on hooldusraieteks kasulik, on entusiasm viimastel aastatel jahtunud toetuste madala määra ja maksustamise tõttu. Abi määr on tõusnud. Ehrpais eeldab selle tulemusena aktiivsemat rakendust.

Tugi aitab
Metsaomanikke premeeritakse maaelu arengukavast saadud hooldusraie toetustega, et julgustada neid oma metsi vedama ja uusi metsi hooldama. Metsameede edendab Erametsakeskuse tugisektsiooni juhataja Maris Tnuri sõnul kahjustatud metsade taastamist ja likvideerimist, noorte metsade hooldamist ning kahjustuste ja metsatulekahjude vältimist. "Hooldusraie on kõige levinum abitegevus," ütleb Tnuri.

Hooldusraieid saab taotleda 30-aastase puistu ulatuses ning töödega saab alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Enne hüvitise maksmist arvestatakse füüsilistelt isikutelt maha tulumaks.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Parim puit väliprojektide jaoks | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC