Võsa ost | Metsa ABC MetsaABC on parim metsa ülestöötamise ja majandamise teenuse pakkuja Eesti kohalikul metsaturul. Nende teenused hõlmavad hakkepuidu ostmist virnastatud võsa kujul ja raiejäätmete ostmist. Hakkepuidu tootmiseks sobivad hästi paju- ja lepavõsa ning muud vähem väärtuslikud puuliigid. Samuti ei sobi erinev puit saematerjalile parasiitide või mädaniku tõttu.  Võsa ost MetsaABC suudab pakkuda võsaostu jaoks parimat hinda, kuna neil on otsene kokkupuude koostootmisjaamadega. Teenuste kavandamisel peavad nad arvestama kliendi nõuete, ootuste ja visiooniga parimate võimalike teenuste pakkumisel. Erinevad raied, mida metsamajandamisel võib vaja minna, on valgustusraie, harvendusraie, lageraie, katkendlik raie. Hind lepitakse ümmarguse ja hakitud puidu põhjal kokku metsamajandamiseks. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: https://metsaabc.ee/

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Parim puit väliprojektide jaoks | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC