Metsast Väljas Kasvanud Puud | Metsa ABC


 Metsast väljas olevaid puid ignoreeritakse sageli, kuid metsavälised puud on madalate metsade jaoks suurepärane allikas ja aitavad kaitsta ka metsa puid. Metsast väljas olevad puud pakuvad sageli ulatuslikke ressursse keskkonnateenuste ja toodete hooldamiseks, kodustamiseks ja harimiseks. Paljud ettevõtted, näiteks MetsaABC, müüvad ja ostavad kasvavaid metsi ja metsasaadusi. Nad mitte ainult ei müü ega Kasvava metsa ost, vaid ka selliseid metsaressursse nagu raiejäätmed, metsaraie jms metsamaterjalid.

Metsa ABC on üks parimaid metsa ülestöötamise ettevõtteid Eestis, kes pakub oma teenuseid metsa ülestöötamisel, hakkpuidu ostmisel, metsakinnistute ostmisel, metsamajandamisel, kasvavate põõsaste ostmisel ja Kasvava metsa müük. Nad pakuvad metsaomanikele metsamajandusteenuseid lähtuvalt lühi- ja pikaajalisest kavast, mille metsaomanik ja Metsa ABC otsustavad metsas vajalike tööde põhjal.

Metsast väljas olevad puud on võrdselt tähtsad, kuna puid, mida kasvatatakse linna- ja maapiirkondades aedades, viljapuuaedades, agrometsaparkides või savannides, kasutatakse varju ning neid kasutatakse püsikultuuridena, mis on samuti hädavajalikud. Need on vajalikud ka seetõttu, et need on suurepärane puiduallikas ja on ka igapäevaste vajaduste allikas. Kuigi nende panus kohalikku majandusse on tähendusrikas, on nende panus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse hindamatu.

Nendel metsavälistel puudel on võrdne sotsiaalne mõju ka riikides, kus on väga palju metsaressursse, ehkki nende puude majanduslik vajadus tundub vähem pakiline, on keskkonnanõuded üsna võrdsed. Ehkki nende kadumise pärast ei pruugi olla mingit muret, on metsaväliste puude süsteemide seisundi halvenemine sageli püsiv ja on selge oht ökosüsteemi halvenemiseks.

Ehkki nende ressursside laiaulatuslik kasutamine ja teenused on enam enam teada, kogu maailmas puudu kindlatest arvandmetest ja teabest. Metsade hävitamine kaardistatud ja kvantifitseeritud, kuid väga vähe sellest varasemast metsa kõik olnud nii saadetud kui paralleelsete muutuste kohta puukattes linnades ja põldudel. Ükskõik, mida me teame metsaväliste puude kohta, teabe kohta, mis pärineb olulisest kohalikust uuringust, seega meie teadlikust erinevast metsa asukohast puudu, kui suur ja suur osa teabest jääb avastamata, esitades koduloo maapiirkonna ühiskondadele.

Vaja on üldist arusaama ressursside keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikust seostest igal tasandil ning paremini mõista, mis mõjutab nende laienemist või taandarengut, selgitades välja institutsioonilised tugistruktuurid ning uurides lähemalt asjakohaseid tavasid ja aluseks olevaid teadmisi, ja ressursside hindamise kogemuste põhjalik ülevaade selles sektoris.


Source URL :- https://metsaabc-estonia.medium.com/metsast-v%C3%A4ljas-kasvanud-puud-metsa-abc-e34fbe13645c

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Parim puit väliprojektide jaoks | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC