Metsa Hooldus | Metsa ABC

 


Metsamajandamine on metsa eest hoolitsemise protsess koos üldiste administratiivsete, õiguslike, majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega, samuti teaduslike ja tehniliste aspektidega, nagu metsakasvatus, kaitse ja metsa reguleerimine.


Metsa Hooldus, Metsa majandamine hõlmab kõike metsaga seonduvat, olgu see siis mulla väetamine, puude istutamine ja seejärel nende eest hoolitsemine ning metsaomanikul on võimatu kõiki metsa majandamise ülesandeid üksi teha. MetsaABC pakub metsaomanikele metsa majandamise teenuseid. Teenused on jagatud kaheks pikaajaliseks ja lühiajaliseks plaaniks. Koostöö põhineb eelnevalt arutatud nõuetel ja hind otsustati kokkulepitud hinna järgi. Enne metsamajandamiskava koostamist peab MetsaABC kindlasti arvestama metsaomaniku ootuste ja visioonidega ning vajadusel pakkuma oma ettepanekuid. Nad arutavad kindlasti kõiki metsas nõutavaid töövõimalusi ja viivad kõik lõpule. 

Metsa pakub metsaomanikele lühema või pikemaajalise koostöö võimalust. Selline mudel võimaldab metsa majandamist juhtida neil metsaomanikel, kellel lihtsalt pole selleks aega ega vaeva. Koostöö põhineb peamiselt ühiselt arutatud säästva metsamajandamise plaanil. Metsa müüb metsamajandamisel raiutud ja võsast ning raiejäätmetest toodetud hakkpuidu sortimenti. Metsa lepib enne raietööde algust kokku ümara ja hakkepuidu hinnad. Samuti teostatud tööde ja teenuste hinnad.

Tulevase teabe saamiseks võtke meiega ühendust:

https://metsaabc.ee/

Telefon +372 506 3285
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Parim puit väliprojektide jaoks | Metsa ABC

Kas Surnud Puidu Kogumine on Seaduslik? | Metsa ABC

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC