Postitused

Kasvava metsa väärtus | Metsa ABC

Kujutis
  Kasvava  metsa raie  eelised Metsa annavad inimkonnale palju kasu. Mõni on kasumlik ja mõni mitte, kasum ei ole alati sularahas ega mitterahaline.  Metsa raie  eelised on piiramatud ja seetõttu on filtreerimine tõepoolest protsess ja taaskasv on hädavajalik. 1. Suurenenud veevool Iga elus organism vajab vett ja nii on ka puud, et ellu jääda. Metsas, kus on palju puid, võib puude imendumiskiirus siiski väheneda. Kuid kui metsa raiutakse või raiutakse, suureneb veevool või öeldakse, et vähem puid vee imamiseks, mis on tõepoolest hädavajalik. 2. Suurenenud talumaad Raie ajal kasutatak s e maad uuesti põllumaana. Seega pakutakse põllumajandustootjatele põllumajandustegevuseks rohkem pinda. See loob põllumajandustootjatele ärivõimalusi. Nii julgustades kõiki põllumajandustootjaid ja ettevõtjaid. 3. Parandab puude tervist Filtreerimine on puude parendamiseks väga oluline, kuna see tapab seeni ja haigusi. Kasvanud oksad, põõsad jms takistavad puude kasvu. Rahvarohked metsad ei lase ühelgi p

Metsakinnistu müük | Metsa ABC

Kujutis
  Metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja pärast kinnisasja ostu-müügilepingu notari kinnitamist saab metsakinnistu ostja valdusesse.  Metsakinnistu müük on võimalik ka siis, kui see on koormatud kinnisasjaga . hüpoteek või koosneb osaliselt põllumajandusmaast või rohumaast. Hinnapakkumise koostamine enne metsa ostmist on metsaomanikule tasuta, olenemata metsamaal kasvava metsa seisundist või selle liigikombinatsioonist.  on usaldusväärne partner metsakinnistu müügiga seotud küsimustes, kuni tehing on notariaalselt tõestatud. See võtab arvesse tulevaste metsaomanike nägemusi ja järgib seega neid. Hinnapakkumise koostamine enne metsa ostmist on tasuta.

Kasvava metsa müük | Metsa ABC

Kujutis
  Kasvava metsa müük tähendab seda, et müüakse ainult metsamaal kasvavat täiskasvanud metsa, s.o õigust raiuda metsa.  Pärast raietöid ja metsamaterjali müüki jääb metsamaa metsaomanikule. Metsa ABC on üks tunnustatumaid ja usaldusväärsemaid metsamajandusettevõtteid Eestis.  Metsa ABC murrab tippkvaliteeti ja jätkusuutlikkust tulevase põlvkonna jaoks . Hinnapakkumise ettevalmistamine enne metsa ostmist on tasuta.

Metsa ost | Metsa ABC

Kujutis
  Metsa keskmine hind on novembris 2020 märkimisväärselt tõusnud. Selle põhjuseks on nõudluse suurenemine kvaliteetse puidu järele.  Kuna inimesed olid sel aastal sunnitud rohkem kodus olema, pühendusid nad oma elukvaliteedi parandamisele ning tegelesid rohkem ehitus- ja remonditöödega. Metsa ABC murrab tippkvaliteeti ja jätkusuutlikkust tulevase põlvkonna jaoks. Hinnapakkumise ettevalmistamine enne metsa ostmist on tasuta.  Metsa ABC pakub lühi - ja pikaajalise koostöö võimalust. Selline koostöömudel võimaldab metsa majandamist juhtida neil metsaomanikel, kellel selleks lihtsalt aega ja vaeva pole.

Metsa müük | Metsa ABC

Kujutis
  Metsa ABC tegeleb   metsa ostu ja müügiga Eestis. Raiekohta haldavad vajaduse korral kõige keskkonnasõbralikumad metsatehnika ja kogenud töötajad. Metsa ABC on üks tunnustatumaid ja usaldusväärsemaid metsamajandusettevõtteid Eestis.  Selle ühistud abistavad metsaomanikke metsa või puidu müümisel ja muude metsamajandustööde tegemisel. See väärtustab usaldusväärsust, peab kinni kokkulepetest ja heast koostööst.  Metsa ABC murrab tippkvaliteeti ja jätkusuutlikkust tulevase põlvkonna jaoks. Hinnapakkumise   ettevalmistamine enne metsa ostmist on tasuta, konkureerivad ostupakkumised ühe hinnapäringuga. https://metsaabc.ee